Aarhus Søfarts Museums

Aarhus Søfarts Museums
Arbejdet ombord i Aarhus Søfarts Museum foregår udelukkende med frivillig arbejdskraft - en flok på cirka 20 personer, heraf mange pensionister, som i deres arbejdsliv har haft berøring med skibsfarten, for eksempel som sømand, lods, håndværker, skibsbygger, fisker, havnebetjent, skibshandler eller shippingmand.